Kesko Sverige väljer Geometra för mängdberäkning

Kesko Sverige väljer Geometra för mängdberäkning

Kesko Sverige tecknar avtal med Rukkor för obegränsat antal licenser av Geometra. Geometra kommer i första hand att användas av K-rautas medarbetare för mängdberäkningar i kunders projekt. Geometra är en webbaserad tjänst som används för att skapa mängdberäkningar, kalkyler och arbetsunderlag inom flera områden i byggbranschen.

K-rauta fick upp ögonen för Geometra i våras då utbildning och testning inleddes på ett par butiker i södra Sverige. Tack vare Geometras enkla användargränssnitt och att tjänsten är helt webbaserad kunde ett stort antal användare snabbt utbildas på distans.

Användning av Geometra spred sig snabbt inom K-rauta och snart ville även stockholmsregion prova tjänsten. Efter ytterligare en lyckad testperiod valde Kesko Sverige att på central nivå teckna ett avtal om obegränsad användning av Geometra. Avtalet ger Kesko Sverige möjlighet att effektivisera mängdberäkningsarbetet genom att alla medarbetare som är i behov av en licens får en sådan, utan att kostnaden ökar.

 

”Det är roligt att vi kan göra implementeringar och uppstarter i stora organisationer med stor geografisk spridning mitt under rådande pandemi. Vi har alltid arbetat med att effektivisera uppstartstiden av våra tjänster och fjärrutbildning har länge varit vårt signum”, säger Christoffer Schmidt, CCO Rukkor AB.

”Det här verktyget gör det möjligt för oss att möta våra kunders behov, snabbt och på ett professionellt sätt. Våra medarbetare kan enkelt göra mängdberäkningar direkt i verktyget vilket underlättar deras arbete och frigör tid för annat”, säger Janette Fällman, Regionchef, K-Rauta.  

 

Kontakt

Rukkor AB
Christoffer Schmidt
christoffer@rukkor.com
+46 411 23 66 97

Kesko Sverige AB
Janette Fällman
janette.fallman@kesko.se
+46 70 431 54 31

——

Om Kesko Sverige

K-Rauta, K-Bygg och Onninen bildar tillsammans Kesko Sverige som ägs av det finska bolaget Kesko. Kesko är en av de största detaljhandelskedjorna i norra Europa. Affärsområdet bygg- och teknisk handel, med cirka 17 000 anställda, har ett omfattande utbud av produkter för såväl proffs som slutkonsument. Försäljningen sker genom ett omfattande butiksnätverk, e-handel och digitala tjänster. Läs mer: k-rauta.se onninen.se, k-bygg.se, kesko.com.

Om Rukkor

Rukkor levererar webbtjänsterna Geometra, eKalkyl och Aukfonst webb för mängdberäkning och kalkyl åt företag i byggbranschen. Rukkor bytte namn från Geometra Software till Rukkor under sommaren 2020 för att bredda sitt erbjudande och möta stigande krav på mjukvara. Rukkor är etablerat i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland och Storbritannien.