Från kaos till ordning och reda!

Från kaos till ordning och reda!

Från kaos till ordning och reda!

Glenn Kellerson är målarmästaren som hittade lösningen och skrubbade bort vardagens kladd.
– Jag vill må bra och ha kul under tiden, kunna vara ledig ett par veckor och veta att företaget fungerar utan att jag är på plats.
Så fungerar det nu. Knappt ett år tog det att ta Keller & Glenn Måleri AB i Simrishamn från kaos till ordning och reda. Ett år av samarbete med Marco Skrinjar VD på Geometra Software i Ystad.
Under det året fick Glenn arbetsglädjen tillbaka och företagets likviditet förbättrades dramatiskt.

Läs om Geometras kurs Företagande i byggbranschen!

– När jag och Marco bestämde första träffen våren 2015 så visste jag inte hur jag skulle få tid till mötet. Jag hade egentligen inte tid, berättar Glenn Kellerson med en tillbakalutad attityd på kontoret i Simrishamn. Han beskriver i svepande ordalag hur det var:

– Jag hade ingen kontroll! Inte över bokföringen, inte över faktureringen eller över vilka jobb vi sagt ”ja” till eller när de skulle utföras. Allt flöt.

– Och jag försökte vara överallt samtidigt; i butiken, i måleriet och hos kunderna. Alla frågor hamnade hos mig. ”Hur ska vi göra, vad ska vi göra, när ska vi göra det?” Jag var uppstressad och mådde kass eller kasst. Det gick ut över allting – privatlivet och medarbetarna, alla blev lidande. Jag funderade ofta på att göra mig av med måleriet.

Under de senaste 4–5 åren har marknaden förändrats och allt fler jobb kräver anbud. Vilket inneburit att Glenn blivit allt mer fångad i pappersarbete på kontoret och allt mindre fått tillfälle att vara hos kunderna och måla.

Marco Skrinjar steg in i Glenns liv som en lots, eller guide, i en förvirrad vardag. Ju mer allt snurrar desto kortare blir synfältet. Till sist ser ”man inte längre än näsan räcker”. Marco själv beskriver sin roll som ”hantverkare med en välutrustad verktygslåda”. Där verktygen ”respekt” och ”ödmjukhet” ligger i översta facket.

 

Akut läge

– Jag fattade att läget för Glenn var akut. Det vi direkt gjorde var att gå igenom och synliggöra vilka arbetsuppgifter Glenn hade. Vad som slukade hans tid, säger Marco Skrinjar.

Fast egentligen var han lite smartare än så. Marco började med att fråga vad Glenn ville göra.

– Min önskan är att vara ute hos kunderna och måla hälften av tiden.

När Glenn hade beskrivit sin ideala vecka så gick de igenom verkligheten – hur arbetsveckan faktiskt såg ut. Analysen av arbetsveckan var översiktlig. Marcos idé för att skapa förändring och förbättring är att fokusera på det önskade tillståndet och inte grotta ner sig för mycket i den rådande situationen.

– Hjärnan fastnar då i hur det är, istället för att flytta tanken till hur det borde vara, förklarar Marco och tar därmed fram nästa verktyg; det effektiva sättet att driva förändring.

– Utifrån hur Glenn ville att det skulle vara skapade vi en idealisk standardvecka för Glenn, fortsätter Marco.

Under den veckan hinner Glenn ut till kunderna, han stänger av telefonen halva onsdagen för att förbereda för ekonomiassistenten som kommer på torsdag och sköter faktureringen. Fredagen är avsatt för att räkna på nya jobb – även då med avstängd telefon.

 

Bättre likviditet

– En effekt av att vi fick rutiner för faktureringen är att likviditeten dramatiskt förbättrades, säger Glenn och antyder att likviditeten inte bara blev dubbelt så bra utan snarare tio gånger så bra.

Den ideala standardveckan förutsatte också att medarbetarna i butiken fick frihet att ta större ansvar. I och med att Glenn inte alltid är tillgänglig för att svara på frågor.

Det ”nya” sättet att arbeta innebär att Glenn för befälet över sin verksamhet och sitt liv. Det innebär också att göra en sak i taget och det viktigaste först. Kunderna har inte alltid rätt, ibland måste de vänta. Det kostar för mycket energi att ”slå knut på sig själv” för att planera om och tillfredsställa en enskild kunds tidsplan.

– Nu vågar jag säga nej, och vågar sätta gränser mellan arbete och fritid. Som sagt, jag vill må bra och ha kul under tiden. Då har kunden inte alltid självklart rätt.

Även om Marcos filosofi är att inte gräva för mycket i den befintliga destruktiva situationen utan lägga fokus på den önskade positiva framtiden så fick ändå Glenn i uppdrag att föra ”avbrottsanteckningar”.

– Jag fick skriva upp alla tillfällen under dagen då jag blev avbruten och var tvungen att starta om med det jag egentligen höll på med. Räknar man på ett jobb och blir avbruten tar det ett tag att komma in i kalkylarbetet igen.

Glenns ”avbrottsbok” blev alarmerande välfylld med ”tidstjuvar”.

– Då såg jag hur illa det var. Avbrottsboken blev en aha-upplevelse, den synliggjorde vart tiden tog vägen.

Läs om Geometras kurs Företagande i byggbranschen!

Myten om split vision

Att jobba med split vision, multitasking eller lita till en utvecklad simultankapacitet är att lura sig själv.

– Hjärnan kan snabbt koppla om mellan olika uppgifter men den klarar inte att hantera parallella processer, enligt Marco Skrinjar. Främst gäller det att frigöra tid och ändå få företaget att fungera; butiken, måleriet och bokföringen.

Det handlar också om att synliggöra. På kontorsväggen sitter Glenns och Marcos ”arbetsmaterial”, vilket inte är mer avancerat än ett veckoschema med post-it-lappar som representerar olika aktiviteter.

I punktform har Marcos modell inneburit:

  • Ekonomi och bokföring – sköts nu helt och hållet av en ekonomiassistent som bara rapporterar det Glenn vill eller behöver veta.
  • Butiken – en av medarbetarna har fått ökat ansvar för att sköta och ta ansvar för butiken.
  • Arbetsplanering – arbetsorder görs i kalkylsystemet samtidigt med att anbudet skapas och finns på servern. Målarna kan själva skriva ut den och starta jobbet.
  • Resursplanering – en hylla med färgkodade mappar där Glenn bara genom att kasta en blick på de färgade mappryggarna vet hur många ute- respektive innejobb som pågår och när målarna är tillgängliga för nya uppdrag. Praktiskt innebär det att kunderna direkt kan få veta när Glenn & Keller kan komma och måla.

Nästa steg är att öka tydligheten ännu mer genom en stor bildskärm på väggen som visar datorns planeringsbilder.

– Vi arbetar kontinuerligt med att skapa mer ordning och reda i måleriet för att målarna ska slippa leta efter utrustning och verktyg. Det försvinner massor med tid på att leta efter sånt som man vet finns, men man vet bara inte var. Vi förlorar debiterbara timmar på att ha oordning.

 

De fem ”essen”

Här kommer ytterligare ett verktyg från Marcos låda. De fem ”essen”: sortera, städa, systematisera, standardisera och sköta.

Det som inte behövs ska kastas, det som är trasigt ska lagas och var sak ska finnas på rätt plats. Ordning och reda är lönsamt och höjer debiteringsgraden. Att skapa vettiga rutiner för faktureringen har redan ökat likviditeten. Att ha kontroll på ekonomin och pengar i kassan är en bra huvudkudde – det gäller för Glenn liksom för alla som driver företag.

Andra saker som höjer debiteringsgraden är att göra rätt första gången och slippa åka tillbaka till en kund och göra om. Och att lasta med alla verktyg och färg för att slippa åka tillbaka till måleriet och hämta glömda grejer.

Sist och slutligen handlar företagande om intjänandegrad. Glenns mål är att komma upp till sju debiteringsbara timmar per dag.

– Det är därför det är så viktigt att jag själv får tid att komma ut och måla. Jag har samma lön oavsett om jag är på kontoret hela dagen eller om jag är hos en kund och målar. Alla timmar jag kan frigöra för att producera är ren vinst.

För Glenn var det ett stort steg att ta hjälp av Marco – en utomstående!

– Men det var inte svårt. När jag första gången träffade Marco kände jag: ”äntligen någon som förstår mig och lyssnar på mig”, säger Glenn och beskriver hur han före första mötet sprang runt som en blind höna utan att komma någonstans.

Som vi minns är ödmjukhet och respekt de verktyg som ligger överst i Marcos verktygslåda:

– Allt finns i dig själv. Jag kan ge nycklar som öppnar till lösningarna. Det handlar främst om vanlig logik. Problemet är att den som lever mitt i kaoset inte tänker så. De sitter med tusen grejer som ska fixas men orkar inte börja med någon av dem. Hjärnan låser sig. Glenn och jag har arbetat mycket med att ”göra färdigt” utan att avbryta eller omprioritera – en sak i taget.

– Det ger kontroll på verksamheten.

Glenn som inte tyckte sig ha en timme över för det första mötet med Marco vet nu:

– Man måste ta sig tid för att få tid.

Läs om Geometras kurs Företagande i byggbranschen!

Glenn & Keller Måleri AB

Måleriet är etablerat i Simrishamn och omsätter cirka 7,5 miljoner kronor med tio medarbetare. 1994 blev Glenn Kellerson tillsammans med sin far delägare i företaget.

Kunderna består till största delen av privatpersoner.

 

Marco Skrinjar – Geometra Software AB

Marco Skrinjar är VD på Geometra Software har bland annat erfarenhet från process- och ledarskapsutveckling inom AstraZeneca och Maersk Line samt är en aktiv mentor på ALMI för företag med tillväxtpotential.