5 Tips: Så sätter du skalan i Geometra för bästa resultat

5 Tips: Så sätter du skalan i Geometra för bästa resultat

En rätt utsatt skala är A och O för kvaliteten på dina mängdberäkningar!

Här är fem tips när skalan i Geometra:

 

1. Använd fasta mått istället för ritningens linjal!
För det första är kan du vara mer säker på att de fasta måtten är skalenliga i förhållande till övriga ritningen. Det händer titt och tätt att vi stöter på linjaler som är felaktigt utsatta.

2. Kontrollera alltid måtten efter att du satt ut skalan
Dubbelkolla alltid skalstocken så att den ger rätt mått.

3. Var nog med att du sätter ut skalan den sida du avser
När PDF:en har flera sidor kan det vara lätt att du navigerar dig till en sidan men mäter på en annan. Det är därför viktigt att du navigationsmässigt står på samma sida som du avser att sätt ut skalan på. Du ser sidnumreringen i vänstra hörnet på ritningen.

4. Se upp med linjaler som har minusmått
Om det inte finns några utsatta fasta mått på ritningen så och du behöver använda dig av linjalen så var uppmärksam att du börjar vid nollpunkten. En del linjaler har minusmått.

5. Om det inte finns några referensmått alls så får du bli kreativ
Det finns oftast något känt på ritningen trots att det inte är måttsatt. Kanske vet du vilka mått innerdörrarna eller fönsterna har. Inredningen i köket är som standard 60 cm och kan användas som referensmått. Allra säkrast är att ta ett mått på plats om det är möjligt.

 

Kolla gärna in fler av vår tips på vår blogg!

Prova Geometra i dina byggprojekt! Testa gratis i 30 dagar.