2019-05 SnapOn, sortering, tours och mycket mer

2019-05 SnapOn, sortering, tours och mycket mer

Här kommer en lite större uppdatering som vi arbetat länge på, och som vi är väldigt glada över att äntligen släppa ett par funktioner som många användare efterfrågat och en hel del andra förbättringar i Geometra.

Som vanligt läser vi och utvärderarar all feedback som kommer in till oss och i den här uppdateringen löser vi många av de ärenden som ni användare lyft. I det fortsatta utvecklingsarbetet försöker vi att implementera så mycket förbättringar som möjligt för att lösa de feedbackärenden som kommit in.

Allmänt

 

Tours

 

Från och med den här uppdateringen kommer alla användare att får en steg-för-steg-tour första gången de startar Geometra. Touren visas en gång och den går att hoppa över om du inte vill gå igenom den. Vill du starta om touren och gå igenom den igen kan du nollställa touren i det nya Supportcentrat.

 

 

Vi har också lagt till en nyhetstour som kommer att visa de viktigaste nyheterna och funktionerna i varje ny uppdatering. Nyhetstouren kommer att visas när vi släppt en ny uppdatering och är också möjlig att hoppa över och nollställa i supportcentrat.

 

 

Supportcenter

 

 

Vi har byggt om hela supportdelen i Geometra och samlat alla supportrelaterade funktioner på ett ställe under livbojsknappen upp till höger i AppBar.
Det nya supportcentrat innehåller E-learnings, dokumentation, kursbokning, byte av lösenord och mycket mer.
Byte av lösenord innehåller nu rätt information om att lösenordet också ska innehålla 0–9.

 

Webbläsarflikar

Webbläsarens flikar visar nu projektnummer och projektnamn för att förenkla för dig när du arbetar I flera projekt samtidigt I olika flikar.

 

Sidfotsnavigering

Vi har uppdaterat sidfoten för att bättre visa i vilken vy du arbetar i. Vi har också lagt till en beskrivande text för varje vy för att förenkla för dig.

 

 

Drive

Åtgärdat en varning när avvikande metod använts. Detta är inte något som påverkar dig som användare.

 

Beräkna

 

Funktioner och verktyg

 

Vi har lagt SnapOn som ett nytt på-/avslagbart verktyg. SnapOn gör att placeringen av mätpunkter fäster (snappar) på närmaste punkt/objekt i PDF ‘en. En streckad linje visar var punkten kommer att placeras när du klickar. Du kan slå på och av SnapOn med kortkommando CTRL + G.

 

 

Ångra är nu också tillagt som funktion och tar bort den senast utsatta punkten i en annotering. Kortkommando CTRL + Z.

 

Esc kommer nu att ta dig tillbaka till Select/Editverktyget. Obs! Om du trycker på Esc mitt i en pågående mätning kommer mätningen att avslutas, trycker du Esc igen kommer du till Select/Edit.

Ändrat markörbeteende. En klickbar handmarkör visas nu när du håller markören över en valbar annotering, en pil visas när det inte finns något valbart under markören och en flyttamarkör visas när du håller markören över en vald annotering.

 

Annoteringsträdet

 

Nu har vi lagt till flera olika sorteringsalternativ (15) som gör att du kan skräddarsy i vilken ordning du vill sortera dina annoteringar. Välj din sorteringsmetod från dropdown-menyn ovanför annoteringsträdet.

 

 

 

 

Förbättrad statuspresentation på ikonerna för de olika annoteringarna.

Areaannoteringar med reduktioner visas nu inte längre som mappikoner utan istället som en dokumentikon.

Annoteringar som det är tillagt annoteringsrader visas nu som dokument med gröna linjer på för att bättra visa att det finns beräkningsposter kopplade till annoteringen.

X och Y skala presenteras nu med tydligare ikoner.

Implementerat generella utseendeförbättringar i annoteringsträdet för att göra det tydligare och för att kunna visa mer information. Nu kan upptill 20–22 tecken visas mot tidigare 15 tecken vilket minimerar horisontell scroll i sidled.

 

 

Vi har också förbättrat den alfanumeriska sorteringen i annoteringsträdet vilket gör att du nu ser korrekt 8, 9, 10, 11 istället för tidigare 1, 10, 11, 2, 3.

Sökningar identifierar nu Nr/Tag korrekt tillsammans med namn. Nr/Tag kommer dock inte att highlightas.

Mellanslag (Space) kommer nu korrekt att markera/avmarkera den valda annoteringen i annoteringsträdet och uppdatera användargränssnittet i enlighet med operationen.

Vi har ökat storleken på selectboxarna I annoteringsträdet för att göra det enklare att träffa när du klickar på dem.

 

Annoteringsraderna

 

Nytt inmatningsfält som gör att du kan lägga till hela rader från ett fält genom att använda en teckenseparator är tillagt i den här versionen. Med det nya fältet får du också AutoComplete för hela rader i hela projektet. Vi har också lagt till en ny knapp som gör att du kan lägga till nya rader utan att behöva växla mellan tangentbord och mus så mycket.

 

Börja med att skriva i fältet för att söka efter rader som tidigare är använda i ditt projekt. Använd | (Win: Alt Gr + <) (Mac: Option/Alt Gr + 7) för att separera kolumner i inmatningsfältet.

 

 

Inmatningsordning i fältet är: Byggdel|Arbete|Material|Mängd|Pris/enhet
Exempel: Tak|Målning|Färg|na|169

 

 

Lagt till AutoComplete för fälten Byggdel, Arbete, Material, Mängd och Pris/Enhet. Geometra lär sig från dina tidigare inmatningar i det specifika projektet och kommer att reducera inmatningen av information avsevärt.
Sorteringsmöjligheter för kolumnerna i annoteringsraderna har lagt till. Klicka på rubriken för respektive kolumn för att sortera i stigande och fallande ordning.
Vi har flyttat inmatningsfältet för ny annoteringsrad till överst i tabellen istället för i botten.

 

Egenskaper för annoteringar

 

Ändrat inställningarna för hur Nr/Tag uppdateras och ärver data. Annoteringarna startar nu med en nummersättning på 001 och ökar automatiskt till 002 osv. Om du ändrar nummersättningen till 101A kommer nästa mätning nu att automatiskt bli 101B. Här kommer några fler exempel:

  • 009 -> 010
  • A -> B
  • Z -> AA
  • AZ -> BA

 

Tabellens storlek har justerats för att få bättre återge variabler och texter.

Följande fält blur när du slår ‘Enter’ vilket gör att du kan fortsätta ditt arbete med kortkommando utan att inmatningsfältet påverkas:

  • Namn
  • Höjd
  • Antal

Bilder har nu fått ny egenskap för att behålla förhållande mellan höjd och bredd när man ändrar storlek. Som standard sätt egenskapen till Ja.

Fler variabler för visa värden på annoteringarna på PDF ‘en har lagts till i dropdown-menyn, till exempel fler nettovärden.

 

 

Annat

 

Dialogrutan för gradlutningar fokuserar nu automatiskt på första inmatningsfältet när du öppnar den. Detta snabbar upp arbetsflödet.
Dialogrutan för Plattor fokuserar nu automatiskt på första inmatningsfältet när du öppnar den, vilket ökar hastigheten I arbetsflödet.

Löst en översättningsmiss för annoteringstyp i dialogrutan för att ta bort annoteringar.

 

PDF-läsaren

 

PDF-motorn har uppgraderats avsevärt vilket påverkar både prestanda och stabilitet.

Dropdown-meny har lagts till i Beräkningsvyn för att växla mellan filer i projektet utan att behöva gå via Driven, detta snabbar upp arbetsflödet i projekt som består av flera filer.

 

 

Du kan nu hoppa till en specifik sida i en PDF genom att klicka indikatorn nere till vänster på PDF ‘en och skriva in den sida du vill gå till.

 

 

Kontrollpunkterna på annoteringarna har uppdaterats för att bli tydligare och mer framträdande.