2019-02 Utbildning, arkivering och uppdateringar

2019-02 Utbildning, arkivering och uppdateringar

This post is also available in english: 2019-02 Education, End of Life and tons of updates 

Nu har vi varit igång på jobbet ett par veckor efter jul och nyår och det är redan dags för nya uppdateringar och lansering av nyheter.

Entreprenörsskola

Under året kommer att lansera en del nyheter i verksamheten, vår huvudfokus kommer att ligga på utbildningar och kurser i Geometra och eKalkyl. Under våren startar vi också vår entreprenörsskola, där deltagarna under ett halvår kommer att arbeta med att säkra likviditet, strukturerar planering, arbeta med projektledning, LEAN och mycket mer. Utbildningen leds av vår VD Marco Skrinjar som har Lean Six Sigma Black Belt certifiering och erfarenhet från Maersk, AstraZeneca och flera års erfarenhet av coaching och effektiviseringsarbete i entreprenörsföretag

Mer information finns på svenska här:

https://www.geometrasoftware.com/language/sv/entreprenorsutbildning/

Geometra 2 kommer att stängas ned i steg under våren 2019

Den javabaserade versionen av Geometra har nått sin slutet av sin livscykel och det är dags för dig att gå över till vår senaste webbaserade version av Geometra. Redan sista februari kommer funktionalitet att börja stängas ned. Läs allt om nedstängningen på https://www.geometrasoftware.com/language/sv/overgang_till_webb/

Om du behöver hjälp med att komma igång så kolla in kurser på:

https://www.geometrasoftware.com/language/sv/kurs-geometra/

Följande datum ligger närmst till hands:

  • 14 februari
  • 14 mars

 

Vi har skapat 6 e-learnings för dig som vill komma igång på egen hand:
https://www.geometrasoftware.com/language/sv/e-learnings/

Uppdateringar för eKalkyl

I början av året gör vi alltid en översyn av prislistor och beräkningar i eKalkyl. Vi gör anpassningar till kollektivavtalsförändringar tillsammans med uppdateringar av materialpriser. Uppdateringarna läggs in i eKalkyl efterhand som de blir klara.

Vi kommer också att se över hur eKalkyl beräknar brandskyddsmålning med reviderade materialförbrukningar och priser. Dessa testas för närvarande och kommer snart att vara redo för lansering.

Geometra för webben

Vi fortsätter att utveckla webbversionen, vi lägger kontinuerligt till funktioner, tweakar hur saker fungerar, optimerar systemet för att öka snabbhet och stabilitet och rättar buggar och brister där vi hittar dem. 2018 var ett intensivt år i utvecklingen och vi gjorde stora framsteg på vår resa för att göra Geometra till den bästa applikationen vi kan tänka oss. Vi har gjort flera stora releaser under 2018 och vi har ingen avsikt att avstanna utvecklingen!

För 2019 har vi ett par highlights som vi nu anser är redo att dela med dig. Först ut är lanseringen av en “Geometra Viewer”, en version där du kan öppna Geometraprojekt och komma åt all projektinformation så att användaren kan ta ut materialberäkningar, titta på ritningar, kontrollera mått etc. I Viewerversionen kommer du åt all information men du kan inte göra ändringar i projektet (oavsiktligt eller ej). Detta kommer att hjälpa oss att främja en mer öppen kommunikation från kalkylator till produktionshantering där båda parter nu ska kunna se samma uppsättning data i sin ursprungliga form.

“Viewern” kommer, till en början, att utvärderas tillsammans med ett par utvalda företag för att räta ut eventuella brister och för att utvärdera hur man bäst distribuerar den nya versionen till en större organisation. Under tiden kommer vi att uppdatera dig hur utvärderingen går och när du kan förvänta dig ”Geometra viewer” på marknaden. Den nuvarande tidplanen är att lansera viewern i mars/april.

En annan funktion som vi vill ge dig en försmak av är “PDF Diff” som gör att du kan ta två PDF-filer, och jämföra eventuella skillnader mellan dessa två dokument i en vy inom Geometra för att lättare spåra förändringar. Funktionen är fortfarande i ett väldigt tidig utvecklingsstadie och vi hoppas kunna ge en förhandsgranskning av detta senare under året.

För det tredje så lägger vi nu extra resurser i år på att göra en fullständig uppgradering av Geometra för att säkerställa kompatibilitet med ett bredare utbud av webbläsare och enheter. Vi har hört från många av våra användare att de vill jobba på sina iPads och Android-plattor, och vi börjar köra webbläsarutveckling senare i år för att säkerställa ett bredare utbud av kompatibla enheter.

I den hör uppdateringen kommer några riktigt bra funktioner och några som en del gått och väntat på länge. Här har ni den här releasens uppdateringar!

Allmänt

Några typsnitt och språkförbättringar över hela applikationen.

Fixat ett fel som inte loggade ut en användare korrekt när deras licens aktiverades från en annan webbläsare.

Fixat ett fel som inte loggade ut en användare korrekt när anslutningen till servern gick ned.

Lade till serverrutiner som hanterar events när en användare kopplar från servern och gör flera återanslutningsförsök. Görs flera återanslutningsförsök under 30-sekundersperiod loggas användaren ut automatiskt.

På Serversidan vi har gjort uppgraderingar för att förbättra skalning och anslutning. Vi arbetar med fler förbättringar och kommer att släppa dem i en separat release-cykel när de är redo för livemiljön.

Tagit bort den blå ikonen “Nyheter” från AppBar, senaste nyheterna är nu alltid länkade på inloggningssidan och knappen har nu blivit överflödigt.

Kalkyl

Dölj och visa PDF

Lades till en ny knapp till AppBar så att du kan dölja hela PDF-filen och visa annoteringsraderna över hela skärmen. Vi hoppas att det här hjälper dig att arbeta med annoteringsraderna och få en bättre översikt över alla annoteringsrader som skapats för ditt projekt.

Lägg till formel på Nettovärden

Lagt till en ny funktion som möjliggör ändring av Nettovärden för annoteringar, för att använda den här funktionen klickar du på det understrukna värdet i rutan Annoteringsegenskaper och anger den angivna formeln. Värdet beräknas som för Net: Area (NA) som följande exempel:

NA [* 1,25 + 5]

 

Ange vinkel

Lagt till en ny knapp för ‘Ange vinkel/gradlutningar’ till Linjer, Area, Cirkel, Frihand och Reduktioner. Den här knappen kommer att fungera som en hjälpfunktion för att skapa en formel för respektive nettovärde. Användning av denna funktion kommer att radera tidigare inmatad formel för det aktuella värdet.

 

Två skalor på samma PDF-sida

Lagt till stöd för ‘tvåskalsläge’ på skalverktyget. Med ALT kan du nu placera en andra skala som identifieras som en Y-skala på PDF-filen. På så sätt kan du mäta PDF-filer med två skalor, en i X-riktningen och en i Y-riktningen. Y-skalan kommer som standard till bli ljusblå.

 

15-graderslås på area och reduktioner

Lagt till stöd för 15-graders vinkellåsfunktion medan du placerar area och reduktioner. Detta fungerar på samma sätt som linjeannoteringars 15-graders vinkellås. När du har placerat två punkter med area- eller reduktionsverktyget du ned CTRL och då sätts nästa punkt i linje med 15 graders vinkel från föregående punkt.

Antal accepterar nu decimalvärden korrekt så att du kan ställa in något att existera till exempel 1,5 gång.

Tagit bort arvet från Antal (Q). Det betyder att det alltid kommer att ställas till 1 för alla nya annoteringar.

Ta bort ikonen “Ta bort” från annoteringsegenskaperna för reduktioner R1, R2 osv. Det behövs inte längre och nu tillgängligt via AppBar-standard Delete-knappen.

Tweakat höjden på anteckningsraderna så att upp till 4 hela rader kan visas, tidagre visades endast 2,7 rader.

Fixat en bugg där Frihandsannotering kunde bli ogiltig och orsaka en programkrasch.