2018-10 Kommentarer, bilder, fler redigeringsmöjligheter och mycket mer

2018-10 Kommentarer, bilder, fler redigeringsmöjligheter och mycket mer

Detta inlägg finns också tillgängligt på engelska: 2018-10 Comments, Images, Modifiers and more

 

Glada nyheter!

Äntligen är kommentarerna på plats! Den här funktionen har varit svårare att lösa än vad vi initialt trodde men nu kan vi äntligen leverera de efterlängtade kommentarerna. Funktionen har uppdaterats rejält i förhållande till hur den fungerade i Geometra 2. Hoppas att du gillar dem!

Återigen skulle jag vilja påpeka hur viktig den feedback vi får från er är, strax efter att vi lanserade annoteringsträdet fick vi feedback från er som hjälpte oss att identifiera några problem som orsakade oönskade och oväntade beteenden. Feedbacken gjorde det möjliggjorde för oss göra korrigeringar som vi släppte live till er inom en vecka efter det att release släpptes.

I den här releasen har vi fokuserat och arbetat mycket med förbättringsförslag, nya funktioner och ändringen som kommit in från er kunder. Enbart den här releasen löser mer än 15 % av era inskickade feedbackärenden.

Allmänt

Användargränssnittet har finjusterats i alla vyer för att bättre passa mindre skärmar. Vi har gått igenom massor av element och komponenter och anpassat dem. Vi kommer att fortsätta att arbeta med användargränssnittet när vi fortsätter utvecklingen så hör gärna av dig om det är något i den nya komprimerade layouten som inte fungerar för dig eller som du inte gillar.

Bakgrundsbilden har, på begäran från kunder, tagits bort från alla vyer förutom inloggningsvyn.

Förbättrat metoden för hur språkvalen sparas och återställs. Det här ska göra att språkvalet sparas på ett bättre sätt så att du inte ska behöva välja om hela tiden.

Inloggning

Fixat till länken till våra Privacy Policy och uppdaterat länken till senaste releaseblogginlägget.

Projekt

Filtreringen av dina/alla projekt ska nu sparas och återställas mellan inloggningar så att du kan växla mellan på och av som du önskar. Hör av dig om det inte funkar för dig!

Drive

Vi har lagt till ett förhandsgranskningsfönster för pdf-filer som ger dig möjlighet att se filerna innan du öppnar dem i kalkylvyn. Vi hoppas att detta gör det enklare för dig att välja rätt fil och minskar växlandet mellan Drive och kalkylvyn.

Vi har sett över vilka knappar som finns tillgängliga vid olika val för att bättre representera vad du som användare kan göra.

Fixat till mappikonen.

Kalkylvyn

När man ändrat filtret för annoteringsträdet för att visa “Alla annoteringar” eller “På aktuell sida” kommer detta nu att sparas när man byter pdf-fil och mellan inloggningar

Byte mellan att slå av och på kalkylrader sparas nu när man byter PDF och mellan inloggningar.

Annoteringar: Möjlighet att välja opacitet har nu lagts till på samtliga typer av annoteringar. Ändring av opacitet ger dig möjlighet att redigera fyllnadsgraden på annoteringens färg. Valet av opacitet gäller i applikationen, när du laddat ner filen och när du skriver ut. Din valda opacitet visas först när du avmarkerat annoteringen.

Vi har också förbättrat hur texterna återges på PDF:erna. Nu baseras textstorleken på storleken på annoteringen istället för på PDF-storleken.

Selektera: Vi återinför möjligheten att addera och ta bort punkter på annoteringar. Den här funktionen har varit högt prioriterad och det är med glädje vi nu kan meddela att den är tillbaka. Vi har som mål att inte lägga till fler verktyg och knappar för den här typen av funktioner så beslutade att det är en del av verktyget för att selektera. När du valt Selektera använder du ALT + KLICK någonstans längs den linje eller sidan på annoteringen där du vill lägga till en punkt. Du kan lägga till punkter på linjer, arealer och reduktioner. För att ta bort punkter trycker du ALT + SHIFT + KLICK på den punkt du vill ta bort.

Punktverktyg: Du kan nu välja mellan ett antal fördefinierade ikoner istället för endast den fyrkant som vi tidigare erbjöd. Du kan ändra storlek och färg efter önskemål samt rotera ikoner för att passa in så bra som möjligt.  Vi har lagt till 5 ikoner i den här första uppdateringen, vi försöker att hålla nere antalet val för att göra användarupplevelsen så tilltalande som möjligt. Om du upplever att antalet ikoner inte räcker så hör av dig med förslag på fler så ska vi se vad vi kan göra.

OBS! Ikonerna kommer att återges med 100 % opacitet när de skrivs ut och visas i andra PDF-program trots att rätt inställning är satt i filen.

Linjeverktyg: Linjer kan nu låsas i 15 gradersintervall genom att hålla nere CTRL när du ska placera dem. Det här gör att du får exakta linjer mellan två punkter på PDF:en och hjälper dig att få till de långa avstånden i perfekt raka linjer. Vi har lagt till den här funktionen för att vi tror att de hjälpa dig när du sätter ut annoteringar, planerar och skapar APD-planer.

Area- och reduktionsverktyg: För att göra perfekta kvadrater har vi lagt till möjligheten att hålla in CTRL när du sätter ut annoteringen. CTRL gör att du sätter ut perfelkta kvadrater, avsluta mätningen genom att HÖGERKLICK.

Arealer och reduktioner visar nu längder för höjd och bas samt täckt kvadratmeteryta istället för diagonallängd när du gör en tvåpunktsmätning. Om du väljer att gör aflerpunktsmätningar ändras visningen till att återge längden mellan de två senaste punkterna.

Cirkelverktyg: På samma sätt som för area/reduktion har vi lagt till CTRL för att möjliggöra placering av perfekta cirklar. Detta kommer att göra det mycket enklare att placera ut till exempel kranar när du planerar din byggarbetsplats.

Cirkel visar nu täckt areal istället för omkretsen eftersom vi ansåg att detta är ett mer användbart värde att visa.

Kommentarer: Du kan nu lägga till kommentarer på din PDF genom att placera ut en textruta. KLICKA eller KLICKA + DRA där du vill att kommentaren ska placeras. Storlek och placering kan justeras i efterhand. Du skriver texten till höger i annoteringsinställningarna. Tryck bara på TAB eller klicka med musen utanför textrutan för att spara. Du kan självklart ändra textstorlek, färg och opacitet för att passa dina behov.

Anledningen till att vi inte lagt till den här funktionen tidigare beror på en bug i PEDF-motorn. Tillsammans med utvecklarna av PDF-motorn har löst buggen och fått funktionen att fungera som vi vill.

Bilder: Bilder är helt nytt i Geometras verktygslåda. Använda bildverktyget för att lägga till logotyper, bilder från bygget eller för att göra specialmarkeringar på dina projekt. Välj bildverktyget, klicka på PDF:en där du vill att bilden ska placeras och välj sedan en bild från dator. Du kan flytta bilden och ändra storlek i efterhand.

Vi har nuvarande begränsningar på ~200kb i filstorlek för bilder. Vi arbetar på att ta bort den här begränsningen. 

OBS! Bilderna kommer att återges med 100 % opacitet när de skrivs ut och visas i andra PDF-program trots att rätt inställning är satt i filen.

Skala: Du kan nu HÖGERKLICKA för att avsluta utplaceringen av skalan.