fbpx
Senaste uppdateringarna
Vi använder Twitter för att nå ut snabbt till våra användare med viktig information såsom driftsinformation eller annan information. Följ oss på Twitter och aktivera notifikationer på våra inlägg eller håll koll här.
(Inläggen är generellt på engelska då kontot används över hela världen.)

Some users are experiencing performance issues. We’re performing rolling restarts of all services to address this. We expect none to minor service interruptions.

Full patch notes can be found here: https://t.co/YEJ6R26ZwD

We’ve just published a new version of Geometra. And for the first time, we’re going through patch notes (in Swedish) in video! https://t.co/CSm4IXKKhP

App Server upgrades have now been completed. We’re working on two more upgrades for today. Stay tuned! The next one is big! 😁

We’re in the process of upgrading and releasing new servers. We’ll be performing rolling restarts on services during this time. We’re grateful for your patience!

We’re currently investigating performance issues related to Geometra Web.

Load More...

2018-09 Sätta en standard och Trädets återkomst

2018-09 Sätta en standard och Trädets återkomst

Detta inlägg finns också tillgängligt på engelska: Setting the standard

 

För mig är tanken om perfektion inte tanken om något som är felfritt, utan snarare något som är konsekvent i sättet saker utförs, konsekvent i hur det fungerar, konsekvent i de resultat som återges och också konsekvent i dess begränsningar. För mig är strävan efter perfektion på ett sätt en strävan efter konsekvens, logiska sammanhang eller, om du vill, en standardisering.

Vad är bäst, perfekt prestanda under optimala förhållanden eller konsekvent prestanda under olika omständigheter?

Är det viktigare att vi gör saker på ett visst sätt eller är det viktigare att resultaten är jämförbara och konsekventa?

Hur skapar du det “perfekta” anbudet?

Om vi tillåter oss själva förutsättningen för perfekt =  konsekvent, hur ser du till att din anbudsprocess är i ett konsekvent format som kan reproducera och som andra personer i din organisation kan ta över vid behov?

Samtidigt som vi utvecklar Geometra har vi tagit sikte på ett standardiserat sätt att utföra anbud på samtidigt som vi vill att du ska kunna utnyttja din kreativitet när du antar de utmaningar som uppstår under anbudsprocessen. Jag skulle gärna vilja djupdyka lite i våra idéer kring detta. Jag vill redan från början varna för att nästa del kan bli lite teoretisk.

Med Geometra vill vi ge dig ramarna för att skapa ditt eget standardresultat av dina anbud. Detaljnivån på ditt anbud är upp till dig att definiera; om du vill ha en superdetaljerad, väl beskriven och grundlig modell eller en enkel översikt över projektet, kan Geometra hjälpa dig att bygga det. Ramverket i Geometra är baserat på ett par globala antaganden om anbudsprocessen men låter dig skapa en egen standard inom dem. Antagandena:

 • Informationen måste struktureras i relevant omfattning och ordning – detta kan uppnås genom att använda annoteringsträdet till vänster i Geometra och skapa mappstrukturer för informationssortering.
 • Annoteringar (mätningar) måste kunna få egenskaper, innehålla data och tjäna flera syften. Genom att ange data i både annoteringsegenskaperna (till höger i Geometra) och i kalkylraderna kan du uppnå ytterligare detaljeringsnivåer i dina data och information.
 • Arbeta med projekt måste vara en samarbetsprocess, byggd så att information kan vidarebefordras eller överföras till andra parter som är involverade i processen. Ingen del av byggprocessen är en isolerad händelse utan beroenden. Att dela projektinformation internt i din organisation uppnås enkelt genom att använda Geometra.
 • Det måste vara enkelt! Lätt att förstå, grafiskt användargränssnitt, lättlästa funktioner och ett enkelt sätt att kontakta support – det här är allt vi arbetar hårt för att se till att vi kommer ihåg.

 

Hur översätter vi detta till din vardag i byggbranschen

Det här låter ju enkelt när vi pratar rent teoretiskt kring anbudsprocessen, men att göra detta i verkligheten är en helt annan sak. Lyckligtvis finns det ett ordspråk som kommer till nytta;

“- Hur äter du en elefant?”

“- En bit åt gången.”

Härom dagen pratade vi om kalkylmetoder på jobbet och skulle vilja ge vår syn på en kalkylmetod. Vi är väl medvetna om att det säkerligen finns lika många åsikter om kalkylmetoder som det finns de som gör kalkyler. Använd vårt exempel som inspiration!

Vi ser annoteringsträdet som det ställe där du sorterar och strukturerar ditt projekt utifrån rumstyper eller objekt och utifrån vilken ordning projektet ska genomföras.

I vårt exempel (till vänster) har vi många olika rum uppdelat i mappar märkta (#) E01-E05. I det här exemplet står E för etapp och mapparna är alltså en etappindelning/ordningsföljd hur projektet ska genomföras. Varje mapp har namngetts utifrån rumstyp; kontor, Allmänna ytor, teknikutrymmen, Bi-utrymmen och innerväggar.

Vi kan nu börja skönja en projektplanering och vi har definierat ordningsföljd, vad och var vi har arbete som ska utföras.

 

 

 

 

Varje annotering eller objekt/rum innehåller en uppsättning basdata. Dessa data kan användas för att representera information som färgkodning för att hjälpa dig att visualisera projektet, ordning, typer eller händelser.

Basdata för annoteringar, eller som vi benämner dem i Geometra: Annotation Properties, är ett par fält som ger dig möjlighet att bättre definiera de globala egenskaperna för den specifika annoteringen. Dessa är:

 

 • Nr / Tag
 • Färg
 • Mapp / grupp
 • Namn
 • Mängd
 • Höjd / djup

Basdata innehåller även kvadratmeter, längder, volymer och väggytor av olika delar av annoteringen. Dessa värden kan också omvandlas från data till information genom att koppla dem i kalkylraderna som finns i Geometra.

 

 

 

 

 

 

Du omvandlar basdatan till information genom att sätta in den i en kontext, som att man säger att väggen måste målas eller att golvet behöver ha ekparkett. Genom att ge datan sammanhang genererar vi information som gör att folk förstår vad vi ska göra, med vad, hur mycket och var vi gör det. I Geometra använder vi kalkylraderna som ett sätt att underlätta data -> informationskonvertering. Basdatan kopplas genom att i mängdfältet i kalkylraderna skriva in förkortningen för det värde du vill koppla (A=Area, L= Längd etc etc).

Data != Information

I det här inlägget har jag skrivit om data som omvandlas till information. Det kan låta konstigt för vissa – är inte data och information detsamma?

Inte riktigt, så här skulle jag förklara det:

 • Data: Data är närvaron av egenskaper eller värden. Egenskaper och värden betyder inte någonting för sig själv förrän de sätts i ett sammanhang. Du kan till exempel ha en vägg som är 15m2.
 • Information: Information är data som är satt i ett relevant sammanhang. Här definierar vi våra data i något som vi kan arbeta med. Den 15m2-vägg som vi har i vår basdata kan nu omvandlas till t.ex. 15m2 vägg som behöver byggas och målas.

Hoppas att det här inlägget ger dig en inblick i hur vi tänker och utvecklar idén om Geometra, anbudsförfarandet och samarbete. Om du har några frågor, kontakta oss – har vi missat något, har du en helt annan åsikt? Hör av dig!

// Fredrik, CTO & Grundare

Uppdateringar

För några månader sedan släppte vi en release som innehöll en trädtabellsfunktion i Geometras webbklient, men tyvärr var det något som inte fungerade som planerat i den underliggande tekniska strukturen för uppdateringen och vi var tvungna att ta tillbaka releasen och börja om från början för att ta reda på vad som gick fel. Jag är glad att vi vi nu har löst de tekniska problemen och nu kan återlansera trädstrukturen igen på Live-versionerna av Geometra!

Annotation Tree, som vi kallar den, gör sin återkomst tillsammans med några andra funktioner och buggfixar, men majoriteten av denna release är faktiskt en teknisk uppdatering tillsammans med nya versioner av serverware och uppgraderingar i mellanlagret för att få allt att fungera smärtfritt igen.

Vi har sammanställt en guide för den nya trädtabellen, som är live igen över på: https://www.geometrasoftware.com/en/support/guide-annotation-tree/

Den här releasen innehåller uppgraderingar och korrigeringar enligt följande:

PROJEKT

• Fixat ett fel där projektnamnet inte visas korrekt i dialogrutan för borttagning av projekt.

DRIVE

• Fixat ett verktygstipsfel där singular definition av text visades när multiselect gjordes.
• Tagit bort nedladdningsknappen när du valde mappar, men nedladdningen var inte avsett att fungera ändå.
• Tagit bort “öppna-alternativet” när du väljer flera filer, vi stöder för närvarande endast en fil i taget.
• Fixat ett fel när multiselect visade felaktigt filnamn.
• Fixat ett fel där nedladdade filer fick en extra filtillägg till filnamnet.
• Tagit bort en felplacerad etikett när dialogrutan för uppladdningsfilen visades.

KALKYL

• Implementerade den uppgraderade versionen av annotationstree, se guide för mer information.
• Shift välj för intervallval
• Dra ‘n’ Drop för mapp sortering
• Expandera / Dölj alla mappar i vyn
• Detaljerad sökning genom alla nivåer av mappar
• Etikett för mappinnehåll
• Lagt till progress bar för i flera funktioner, bland anant när du väljer flera annotering för att bättre visa när Geometra arbetar.
• Ctrl + A fungerar nu både för “välj alla” och “avmarkera alla” annoteringar i ett projekt.
• Skrivit om koden för att välja och editera lager i kalkylvyn för att förbättra dataflödet i programmet och påskynda GUI-åtgärder.
• Optimerade callbacks till GUI för att förbättra flödet och hastigheten på GUI.
• Fixat ett fel för ESC när man börjat mäta. Tidigare återställdes inte funktionen korrekt.
• Fixat ett fel där fel värde visades i valrutan Displayvärden.
• Fixat ett fel som medför att muspekaren visar fe lmarkörgrafik, bör nu överensstämma med gällande åtgärder.
• Fixat ett fel där felaktiga formler för kalkylsrader visade mycket konstiga resultat, bör nu visa en korrekt “Felaktig formel”.
• Fixat ett fel där skalor felaktigt kunde skapas flera gånger på en PDF-sida.

MELLANLAGER

• Uppgraderad komprimering i socket layer för att förbättra hastigheten och minska nätverksbelastningen.
• Gjort förbättringar för batchhantering av data.

SERVER

• Uppgraderad komprimering i socket layer för att förbättra hastigheten och minska nätverksbelastningen.
• Lagt till bättre batchhantering på servern när du arbetar med större dataset.
• Lagt till ytterligare verifiering till en metod för kontroll av skalinsatser och uppdateringar på PDF-sidor för att förhindra ett fel.