fbpx
Senaste uppdateringarna
Vi använder Twitter för att nå ut snabbt till våra användare med viktig information såsom driftsinformation eller annan information. Följ oss på Twitter och aktivera notifikationer på våra inlägg eller håll koll här.
(Inläggen är generellt på engelska då kontot används över hela världen.)

One of our suppliers is currently experiencing networking issues. They’re working as fast as they can to resolve this. Apologies for any inconvenience this may cause!

You can access Geometra from: https://t.co/3Kgn4CwTlo directly if our site isn’t working for you.

Happy hump day!
We’re hard at work with the next update for Geometra. This is a big one and we think you’re going to love it! If you squint and zoom in, can you see the changes?… https://t.co/n85g2K3RaT

Updates are live for the first round this year! Check them out at: https://t.co/KmBZfkPfKs

Have you seen the latest news? We now offer E-learnings to help you get started quicker with Geometra: https://t.co/eMV2zLPDzW

We’ll be restarting servers in roughly 30mins to deploy some fixes for performance. Minor interruptions might occur.

We’re experiencing connection issues currently. We’re working to solve them a.s.a.p.

Load More...

2018-09 Hotfixar Trädets återkomst

2018-09 Hotfixar Trädets återkomst

Nya funktioner:

  • Du kan nu ändra höjden på alla annoteringar i en mapp och dess undermappar genom att ändra värdet i annoteringsinställningarna. Obs! dubbelkolla innan du sätter nytt värde här. Det finns ännu ingen ångrafunktion för den här åtgärden.
  • Funktion för att expendera/minimera aktuell sökväg har lagts till genom att man klickar på expandera/minimeraknappen bredvid “Namn” i trädstrukturen. Håll inne ALT för att bara expandera/minimera vald mapp.

 

Bugfixar och rättelser

  • När du väljer en areaannotering i trädstrukturen visas nu reduktionsknappen på rätt sätt.
  • Vi har fixat utseendet på markören när du väljer och flyttar annonteringarna på ritningen. Det är mycket bättre men vi behöver arbeta mer på funktionen innan vi är nöjda.
  • Rätt sökväg visas nu i NavBaren för var nästa annotering kommer att skapas. Vi har också inaktiverat knappen för att inte skapa förvirring.
  • Mapp/Grupp uppdateras nu korrekt när man byter mapp/grupp i annoteringsinställningarna.
  • Rättat ett fel som uppstod när man höll muspekaren över text i vissa pdf-filer som gjorde att du tappade vald annotering.
  • Funktionen visa alla annoteringar/visa annoteringar på aktuell sida fungerar nu på rätt sätt när man bläddrar mellan sidor i en pdf.