Senaste uppdateringarna
Vi använder Twitter för att nå ut snabbt till våra användare med viktig information såsom driftsinformation eller annan information. Följ oss på Twitter och aktivera notifikationer på våra inlägg eller håll koll här.
(Inläggen är generellt på engelska då kontot används över hela världen.)

We're currently looking into legacy service for Geometra Java outage. We'll post back as soon as it's available again.

Some users are experiencing performance issues. We’re performing rolling restarts of all services to address this. We expect none to minor service interruptions.

Full patch notes can be found here: https://www.geometrasoftware.com/language/en/2019-05-snapon-sorting-tours-and-much-more/

We’ve just published a new version of Geometra. And for the first time, we’re going through patch notes (in Swedish) in video! https://youtu.be/VGLpO8owv_k

App Server upgrades have now been completed. We’re working on two more upgrades for today. Stay tuned! The next one is big! 😁

We’re in the process of upgrading and releasing new servers. We’ll be performing rolling restarts on services during this time. We’re grateful for your patience!

Load More...

2018-09 Hotfixar Trädets återkomst

2018-09 Hotfixar Trädets återkomst

Nya funktioner:

  • Du kan nu ändra höjden på alla annoteringar i en mapp och dess undermappar genom att ändra värdet i annoteringsinställningarna. Obs! dubbelkolla innan du sätter nytt värde här. Det finns ännu ingen ångrafunktion för den här åtgärden.
  • Funktion för att expendera/minimera aktuell sökväg har lagts till genom att man klickar på expandera/minimeraknappen bredvid “Namn” i trädstrukturen. Håll inne ALT för att bara expandera/minimera vald mapp.

 

Bugfixar och rättelser

  • När du väljer en areaannotering i trädstrukturen visas nu reduktionsknappen på rätt sätt.
  • Vi har fixat utseendet på markören när du väljer och flyttar annonteringarna på ritningen. Det är mycket bättre men vi behöver arbeta mer på funktionen innan vi är nöjda.
  • Rätt sökväg visas nu i NavBaren för var nästa annotering kommer att skapas. Vi har också inaktiverat knappen för att inte skapa förvirring.
  • Mapp/Grupp uppdateras nu korrekt när man byter mapp/grupp i annoteringsinställningarna.
  • Rättat ett fel som uppstod när man höll muspekaren över text i vissa pdf-filer som gjorde att du tappade vald annotering.
  • Funktionen visa alla annoteringar/visa annoteringar på aktuell sida fungerar nu på rätt sätt när man bläddrar mellan sidor i en pdf.