Siste oppdateringer
Vi bruker Twitter for å nå raskt ut til våre brukere med viktig informasjon som operativ informasjon eller annen informasjon. Følg oss på Twitter og se våre innlegg der eller sjekk ut her.
(Innleggene er vanligvis på engelsk når kontoen brukes over hele verden.)

We're currently looking into legacy service for Geometra Java outage. We'll post back as soon as it's available again.

Some users are experiencing performance issues. We’re performing rolling restarts of all services to address this. We expect none to minor service interruptions.

Full patch notes can be found here: https://t.co/YEJ6R26ZwD

We’ve just published a new version of Geometra. And for the first time, we’re going through patch notes (in Swedish) in video! https://t.co/CSm4IXKKhP

App Server upgrades have now been completed. We’re working on two more upgrades for today. Stay tuned! The next one is big! 😁

We’re in the process of upgrading and releasing new servers. We’ll be performing rolling restarts on services during this time. We’re grateful for your patience!

Load More...

Under 2019 har Geometra lisensprisen vært knyttet opp mot Euro. Dette har resultert i variable priser på hva en Geometra lisens koster. Vi gjennomfører nå en endring med pris i norske kroner og nye abonnementstyper og lisenser.   1: Geometra Standard Vi introduserte i 2019 en «Viewer» lisens...

This is one of those big updates that we’ve worked on for quite some time and we’re so excited to finally be introducing some much-requested features and a ton of improvements to Geometra in general. We are, as always, continuously reading and evaluating your feedback and...

Vi åpner nå vår utviklingsprosess for våre bruke og lar deg få større innflytelse på hva som skal angripes og gir deg mulighet til å hjelpe oss å utvikle Geometra til en enda bedre tjeneste. Nå åpner vi en «public» testversjon; Geometra PTR (Public Test Realm) Geometra...