5 tips på hvordan du setter skala i Geometra for best mulig resultat.

5 tips på hvordan du setter skala i Geometra for best mulig resultat.

En riktig skala er viktig for kvaliteten på dine mengder!

Her er fem tips på hvordan du setter skala for best mulig resultat.

1. Bruk faste mål på tegningen i stedet for tegningens utsatte linjal!
For det første er du mer sikker på at de faste målene er riktig skalert i forhold til resten av tegningen. Det hender rett som det er at vi ser linjaler som ikke er helt riktige.

2. Kontroller alltid målene etter at du har satt ut skala.
Dobbeltsjekk alltid utsatt skala at du får riktige verdier på målingene.

3. Vær nøye med at du setter ut skala på siden du skal måle i.
Når PDF tegningen har flere sider kan det være at du navigerer til en side, men måler på en annen. Så vær oppmerksom på at du måler på samme side som du har satt ut skala på. Du ser sidenummer nede i venstre hjørne på tegningen.

4. Vær oppmerksom på utsatte linjaler med minusmål.
Om det ikke finnes noen mållinjer på tegningen og du bruker utsatt linjal på tegningen som referansemål er det viktig å starte målingen på nullpunktet. En del linjaler starter med minus mål.

5. Om det ikke finnes noen referansemål så får du være kreativ
Det finnes ofte noe kjent på tegningen selv om det ikke er målsatt. Kanskje vet du hvilke mål innerdører eller vinduer har. Innredning på kjøkken er som oftest 60cm og kan brukes som referansemål Det sikreste kan være å ta et mål på plassen om det er mulig.

 

Sjekk gjerne flere av våre tips på vår blogg!

Prøv Geometra i dine prosjekter! Test gratis i 30 dager.