Siste oppdateringer
Vi bruker Twitter for å nå raskt ut til våre brukere med viktig informasjon som operativ informasjon eller annen informasjon. Følg oss på Twitter og se våre innlegg der eller sjekk ut her.
(Innleggene er vanligvis på engelsk når kontoen brukes over hele verden.)

We're currently looking into legacy service for Geometra Java outage. We'll post back as soon as it's available again.

Some users are experiencing performance issues. We’re performing rolling restarts of all services to address this. We expect none to minor service interruptions.

Full patch notes can be found here: https://www.geometrasoftware.com/language/en/2019-05-snapon-sorting-tours-and-much-more/

We’ve just published a new version of Geometra. And for the first time, we’re going through patch notes (in Swedish) in video! https://youtu.be/VGLpO8owv_k

App Server upgrades have now been completed. We’re working on two more upgrades for today. Stay tuned! The next one is big! 😁

We’re in the process of upgrading and releasing new servers. We’ll be performing rolling restarts on services during this time. We’re grateful for your patience!

Load More...

2019-03 Prøve fremtidige funksjoner i geometra idag

2019-03 Prøve fremtidige funksjoner i geometra idag

Vi åpner nå vår utviklingsprosess for våre bruke og lar deg få større innflytelse på hva som skal angripes og gir deg mulighet til å hjelpe oss å utvikle Geometra til en enda bedre tjeneste.

Nå åpner vi en «public» testversjon; Geometra PTR (Public Test Realm)

Geometra PTR er noe vi internt har snakket om lenge og vi er spente på å se hvordan en slik versjon tas imot av brukerne som ønsker å teste de nye funksjonene før de slippes i den offisielle versjonen. Du får da være med på å påvirke og hjelpe oss i utviklingen av Geometra.

I Geometra PTR får du tilgang til dine livedata og prosjekter som du har i den offisielle versjonen. Du tester og jobber med alle nye funksjoner i Geometra på prosjektene dine. Tenk etter før du jobber i produksjonskritiske prosjekt. De målingene som opprettes i PTR er både tilgjengelige i den offisielle versjonen og i PTR. Geometra PTR er et vindu hvor du ser inn i Geometras nære fremtid.

Tenk på at denne versjonen leveres uten support. Geometra PTR er en utviklingsplattform der hensikten er å levere en arbeidskopi av vår siste utviklingsversjon med de funksjonene vi anser som klare for offentlig testing.

Vi har satt opp en separat feedbackkanal (tilbakemeldinger) for PTR-versjonen som vi håper du kommer til å sende inn dine meninger, tips, innrapportering av feil, funksjoner som ikke fungerer som du ønsket etc.

Du kommer åt Geometra PTR på https://dev.geometrasoftware.com och loggar in med din vanliga inloggningsuppgifter!

Noen funksjoner som du kan teste i Geometra PTR i dag er:

  • SnapOn
  • Quick start tours
  • Angre
  • Sortering i annotasjonstreet
  • Autofullfør og raskere arbeidsflyt i annotasjonsraderna (vi tror du vil like denne!)